วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

พิธีทำบุญสำนักงาน สส.สก.

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.) นำโดย นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม คณะกรรมการ ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ จัดงานทำบุญสำนักงาน ณ อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ชั้น 5 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้มีพิธีการสักการะพระภูมิเจ้าที่ พร้อมพิธีทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สมาชิกและกิจการของสมาคมฯให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป