วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
กิจกรรม

ประชุมร่วมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

สส.สก. นำโดย นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.สก., นายเอกบุตร พรหมเมศวร์ ผู้จัดการสมาคม ร่วมกับนายบุญรอด สาดแพง ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด บรรยายเรื่อง สวัสดิการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สสอค. สวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทร และห่วงใย

สอบถามเพิ่มเติม 02-4961337